Khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài

Hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài trong Công văn 28297/CT-TTHT năm 2020

Trả lời Công văn số 900 / CVQUACERT ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 748 / CVQUACERT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Chứng nhận Hợp quy - QUACERT theo Phiếu chuyển số 261 / PCTCT ngày 07 tháng 4 năm 2010 Do Tổng cục Thuế vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có nhận định như sau:Khau-tru-thue-da-nop-o-nuoc-ngoai

Theo Thông tư số 219/2013 / TTBTC và Nghị định số 209/2013 / NĐCP

1. Điều 9. Thuế suất 0%

Thuế suất 0%: áp dụng đối với:
 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
 • Vận tải quốc tế; Hàng hoá không chịu thuế GTGT tại thời điểm xuất khẩu
 •  Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được bán cho:
  •  Tổ chức, cá nhân tiêu dùng ở nước ngoài;
  • Tổ chức, cá nhân trong khu tự do thuế quan;
  • Khách hàng nước ngoài theo yêu cầu của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm:

 • Dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân để tiêu dùng ở nước ngoài;
 • Giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân để tiêu thụ trong khu phi thuế quan.
Đối tượng là người nước ngoài không sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian cung cấp dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp đặc biệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

Có hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan ngân hàng và các tài liệu khác

Đặc biệt đối với dịch vụ sửa chữa máy bay, tàu thủy cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; Để thu thuế 0%, ngoài các điều kiện trên, phải làm thủ tục xuất nhập khẩu sau sửa chữa.

3. Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% bao gồm:

Các dịch vụ sau cung cấp tại Việt Nam không áp dụng thuế suất 0%, bao gồm:… Các dịch vụ liên quan đến mua bán, phân phối, tiêu thụ hàng hóa.

Theo quy định tại khoản 15 Điều 10 về thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ 5%:

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ:

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Chuyển giao công nghệ, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng hạt nhân;
 • Dịch vụ tư vấn, đào tạo ứng dụng thành công thành tựu khoa học và công nghệ (không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet).

Theo Khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013 / QH1310.

10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động có các mục tiêu sau:

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn, đào tạo, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

Theo quy định tại Điều 48 Thông tư 205/2013 / TTBTC:

Đối tượng cư trú Việt Nam có thu nhập và đã nộp thuế tại quốc gia thành viên có thỏa thuận với Việt Nam. Nếu Việt Nam đồng ý khấu trừ thuế trong hiệp định thì:
 • Tại Khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản này được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam
 • Số thuế đã nộp tại nước ký kết được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Việc khấu trừ thuế dựa trên các nguyên tắc sau: 

 • Số thuế đã nộp tại quốc gia ký kết tương ứng với số thuế quy định trong các hiệp định 
 • Số thuế khấu trừ không được vượt quá số thuế phải nộp tại quốc gia ký kết Vietnam 
 • Số thuế đã nộp tại nước ký kết được khấu trừ vào năm tính thuế tại Việt Nam. ... "

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 96/2015 / TTBTC bổ sung vào Điều 3 Khoản 1 Thông tư số 78/2014 / TTBTC:

“1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập chịu thuế - Khấu trừ KHCN) * Thuế suất

Các công ty Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chuyển một phần thu nhập về Việt Nam sau khi đã nộp thuế

 • Với các nước đã ký hiệp ước không đánh thuế hai lần thì áp dụng các quy định của hiệp định;
 • Các nước chưa ký hiệp định đánh khoản chênh lệch vào số thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài phải kê khai, nộp thuế doanh nghiệp theo quy định, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê nhà, giảm ưu đãi theo quy định. 
 • Thuế suất đối với thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%). Thuế suất ưu đãi (nếu có) mà các công ty Việt Nam không áp dụng đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài được áp dụng theo luật thuế doanh nghiệp hiện hành. 
Nếu thu nhập từ dự án đầu tư ra nước ngoài bị đánh thuế ở nước ngoài 
 • Khi tính số thuế phải nộp tại Việt Nam, các khoản thuế đã nộp ở nước ngoài được công ty khấu trừ. Số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế thu nhập được tính theo quy định.
Các khoản được miễn, giảm thuế đối với lợi nhuận từ dự án đầu tư ra nước ngoài cũng được khấu trừ.
 • Cơ quan thuế xác định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế kèm theo hồ sơ bao gồm:

 • Bản chụp tờ khai thuế thu nhập nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế,
 • Bản chụp biên lai thu thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế; thuế hàng năm.
Số lỗ của dự án đầu tư ra nước ngoài không được trừ vào số lãi, lỗ trong nước. Theo Thông tư số 156/2013 / TTBTC, Nghị định số 83/2013 / NĐCP

Căn cứ khoản 4 Điều 44 Hướng dẫn thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài đối với thuế phải nộp tại Việt Nam:

"4. Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài đối với thuế phải nộp tại Việt Nam.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định hoặc Thủ tục khấu trừ thuế như sau:
 • Người nộp thuế phải có đơn đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp đối với số thuế phải nộp tại Việt Nam Hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị khấu trừ thuế của nước ngoài trên Số thuế phải nộp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 02 / HTQT này: Trong trường hợp không thể cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, đề nghị giải trình trong đơn đề nghị việc khấu trừ thuế phải được cơ quan thuế xem xét cụ thể; phán quyết.
  • Các chứng từ khác tùy theo hình thức khấu trừ: Cụ thể:

Khấu trừ trực tiếp 

 • Bản sao tờ khai thuế thu nhập có xác nhận của người nộp thuế ở nước ngoài 
 • Bản sao biên lai nộp thuế có xác nhận của người nộp thuế ở nước ngoài 
 • Bản chính có xác nhận số thuế đã nộp của cơ quan thuế nước ngoài.

 Khấu trừ số thuế khoán

 • Bản sao kê khai thu nhập từ nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế 
 • Bản sao đăng ký công ty hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có chứng thực 
 • Thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về thuế miễn giảm 

Đối với trường hợp khấu trừ gián tiếp, 

Chứng từ hợp pháp chứng minh tỷ lệ và tỷ lệ vốn góp của khoản được khấu trừ 
 • Bản sao kê khai thu nhập từ nước ngoài của công ty chia cổ tức có xác nhận của người nộp thuế
 • Bản sao Tờ khai thuế khấu trừ đối với cổ tức có xác nhận của người nộp thuế 
 • Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp trước và sau khi phân bổ đơn vị 
 • Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục xét duyệt hồ sơ
b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ nêu tại điểm a khoản này, cơ quan thuế truy cập hồ sơ để kiểm tra, hạch toán khấu trừ thuế. Thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc và không bao gồm thời gian bổ sung hoặc giải trình hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét