Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

Công văn số 3655/TCT-DNL

V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 891/CT-TTHT ngày 20/5/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Phước.

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong công đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và những văn bản chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản một Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và điểm b khoản 4 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào đối sở hữu cơ sở chế tạo buôn bán có dự án đầu tư :

 • thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn,
 • bao gồm cả cơ sở sản xuất, marketing mới thành lập,
 • có phương án sản xuất, buôn bán công ty cung cấp khép kín,
 • hạch toán tập kết và
 • tiêu dùng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT.

Do hoạt động của ngành cao su là hoạt động đặc thù,

thời gian thực hiện Dự án từ lúc đầu tư xây dựng căn bản tới khi thu hoạch sản phẩm, sử dụng sản phẩm thu hoạch để chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng trong 1 chu kỳ dự án thường kéo dài và bao gồm các khâu:

(1)Trồng -> (2) chăm nom -> (3) vỡ hoang -> (4) chế biến mủ -> (5) thanh lý cây cao su.

Theo báo cáo của Cục thuế Bình Phước và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, chu kỳ Dự án thường nhật khoảng 25 năm.

Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của dự án nảy sinh từ khâu đầu tư xây dựng cơ bản.

Để ưa thích mang đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế đầu vào đối mang Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh với dự án:

 • trồng,
 • chăm sóc,
 • khai phá mủ cao su

để chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng (Dự án).

Công ty đã khai triển đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su .

Nhưng trong quá trình đầu tư dở dang Công ty có bán sản phẩm mủ cao su thuộc đối tượng không chịu thuế. Thì số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ chọn vào dùng cho Dự án của Công ty được xử lý như sau:

 • Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản nhất định (vườn cây cao su, nhà máy chế biến..): Công ty được khấu trừ toàn bộ

(bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nảy sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản).

 • Số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khác:

thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao so mang tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Trường hợp lúc nhà máy chế biến mủ cao su hoàn thành,

nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn ko sử dụng sản phẩm mủ cao su do Công ty trồng để chế biến ra sản phẩm chịu thuế, thì Công ty cần kê khai điều chỉnh giảm số thuế đã khấu trừ và bị xử lý theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 194/TCT-DNL ngày 16/1/2013 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tình Bình Phước biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét