Kê khai, khấu trừ thuế GTGT với giá trị công trình đã nghiệm thu

Công văn số: 3417/TCT-DNL

V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi:

 • Cục Thuế thành phố Hà Nội;
 • Công ty TNHH Tổng siêu thị Điện lực đô thị Hà Nội;
 • Tổng nhà hàng Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Trả lời công văn số 849/TCT-P4 ngày 11/7/2014 về việc hóa đơn GTGT của Tổng nhà hàng Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và công văn số 30117/CT-HTr của Cục Thuế thị thành Hà Nội về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn bắt buộc ghi hầu hết nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Điểm b, Khoản một Điều 14 Chương 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ quy định:

“b) Người bán bắt buộc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ,…”

Khoản 2, Điều 14 Chương 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên quy định:

“Ngày lập hóa đơn đối có xây dựng; lắp đặt là thời điểm nghiệm thu; bàn giao công trình, hạng mục công trình; khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Ke-khai-khau-tru-thue-GTGT-voi-gia-tri-cong-trinh-da-nghiem-thu

Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, chỉ dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia nâng cao hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ sắm vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giá tăng khâu du nhập hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoại trừ theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính vận dụng đối mang những đơn vị nước ngoài không với tư bí quyết pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước không tính kinh doanh hoặc với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua nhà băng đối có hàng hóa, dịch vụ sắm vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ giả dụ tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sắm vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…”

Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định:

“8. Thuế GTGT đầu vào nảy sinh trong kỳ nào được kê khai; khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó; không phân biệt đã xuất sử dụng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở marketing phát hiện số thuế GTGT đầu vào lúc kê khai; khấu trừ bị sai sót thì được kê khai; khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế; cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định đánh giá thuế; thanh tra thuế tại hội sở người nộp thuế.”

Căn cứ những quy định trên

Ví dụ Công ty TNHH Tổng siêu thị Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) ký giao kèo ủy quyền chủ đầu tư dự án Hạ ngầm tuyến đường dây 110kV Láng Hạ cho Tổng nhà hàng Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa hai bên và đưa vào sử dụng thì Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bắt buộc lập hóa đơn GTGT đối với giá trị công trình đã nghiệm thu, bàn giao vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình.

Theo báo cáo của Tổng siêu thị cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; do với sự đổi thay mô hình công ty và hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Láng Hạ – Thanh Xuân (đơn vị trực tiếp thực hiện dự án) từ đơn vị sự nghiệp kinh tế được UBND thành thị Hà Nội có mặt trên thị trường thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang mô hình Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp.

Mặt khác, dự án với sự tham dự của rộng rãi đơn vị làm cho chủ đầu tư bắt buộc Tổng nhà hàng Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phát sinh vướng mắc bắt buộc hỏi Cục Thuế Hà Nội về việc lập hóa đơn giao cho các chủ đầu tư khác dẫn đến chậm lập hóa đơn giao cho EVN Hà Nội.

Do đó, yêu cầu Cục Thuế thị thành Hà Nội kiểm tra xác định hóa đơn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xuất cho EVN Hà Nội ví như tại thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình cho EVN Hà Nội và tới thời khắc hiện nay Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội còn được khấu trừ thuế GTGT buộc phải ko chậm nộp tiền thuế đối với số thuế GTGT trên hóa đơn xuất cho EVN Hà Nội và hóa đơn bảo đảm khớp đúng, đủ điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật thuế thì EVN Hà Nội được kê khai, khấu trừ thuế GTGT trước khi cơ quan thuế; cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định thanh tra, đánh giá tại trụ sở doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thị thành Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, EVN Hà Nội biết và thực hiện.

Liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét