Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động của nhà máy xử lý nước thải

Công văn số 3661/TCT-CS V/v

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 524/CT-TTHT ngày 01/7/2014 và công văn số 264/CT-TTHT ngày 03/4/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Tiền Giang bắt buộc chỉ dẫn về chính sách thuế GTGT đối sở hữu của cải đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-cua-nha-may-xu-ly-nuoc-thai


Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định về đối tượng chịu thuế:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán và sử dụng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ sắm của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ những đối tượng ko chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

+ Tại Khoản 1 Điều 14 Chương III quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, đề cập cả thuế GTGT đầu vào không được đền bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Căn cứ Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy bất hợp pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội quy định việc ứng dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phi pháp luật

1. Văn bản quy bất hợp pháp luật được áp dụng từ thời khắc khởi đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được vận dụng đối mang hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong nếu văn bản sở hữu hiệu lực trở về trước thì ứng dụng theo quy định đó.

3. Trong nếu các văn bản quy bất hợp pháp luật do cùng 1 cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì vận dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ hướng dẫn trên, 

Trường hợp Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho có hoạt động thu nhặt và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Mỹ Tho – tỉnh giấc Tiền Giang, Nhà máy được ra đời theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban quần chúng tỉnh Tiền Giang và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2009 thì kể từ ngày 01/01/2014, hoạt động thu nhặt và xử lý nước thải của Nhà máy thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh đề cập từ ngày 01/01/2014 dùng cho hoạt động sản xuất, marketing chịu thuế GTGT trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết.

Chúc những bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét