Thuế suất thuế GTGT 0%, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Công văn số 2203/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành thị Hà Nội;
– Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics
(Đ/c: Tầng 4, số 170-170Bis-172E đường Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics về chính sách thuế GTGT; Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của

 • Luật thuế GTGT,
 • Luật thuế TTĐB và
 • Luật Quản lý thuế

Quy định như sau:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở buôn bán nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế nếu có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ví như với số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao theo tháng, quý,

Trừ nếu hàng hóa nhập cảng để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối sở hữu người nộp thuế cung ứng hàng hóa xuất khẩu ko vi phi pháp luật về thuế, hải quan trong thời kì hai năm liên tục; người nộp thuế ko thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở marketing nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế ví như có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

 • Trong tháng (đối với ví như kê khai theo tháng) hoặc
 • Trong quý (đối mang nếu kê khai theo quý)

thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Cơ sở kinh doanh

 • Trong tháng (đối có nếu kê khai theo tháng),
 • Quý (đối với giả dụ kê khai theo quý) mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên,

Thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao theo tháng, quý;


– Trường hợp trong tháng; quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

– Trường hợp

 • Vừa sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,
 • Vừa với hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa

Nếu sau khi bù trừ mang số thuế bắt buộc nộp: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở buôn bán được hoàn thuế.

Cơ sở marketing buộc phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho cung ứng buôn bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Trường hợp không hạch toán riêng được; thì số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước tới kỳ bắt buộc hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở buôn bán không được hoàn thuế đối sở hữu giả dụ hàng hóa nhập cảng sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu ko thực hành việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

…”

Tại Điều 9 và khoản một Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước không tính và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT lúc xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% chỉ dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ko kể và sử dụng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người dùng nước không tính theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoại trừ Việt Nam; sản xuất trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi quan thuế và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, nói cả thuế GTGT đầu vào không được bồi hoàn của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc:


Từ ngày 01/07/2016, theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 quy định các giả dụ được hoàn thuế GTGT bao gồm:

– Hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư

Hoàn thuế GTGT đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp cơ sở marketing sở hữu số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh:

 • Trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối mang ví như kê khai theo tháng) hoặc
 • Trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối mang nếu kê khai theo quý)

Đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản một Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo diễn đạt tại công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics:

– Tại giấy tờ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016; Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào (của hoạt động sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trong nước) lũy kế chưa khấu trừ hết; đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia nâng cao bắt buộc nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 thì ko được hoàn thuế. Chi nhánh được bù trừ vào số thuế GTGT hải nộp vào các kỳ tiếp theo.

Trường hợp, Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) phân phối dịch vụ cho nhà hàng chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện và thuộc ví như được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối mang dịch vụ xuất khẩu thì Chi nhánh shop sở hữu Cục Thuế đô thị Hà Nội để được chỉ dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thành thị Hà Nội và Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) được biết.


Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét