Thuế GTGT đối với công ty đầu tư nhà máy đóng tàu để kinh doanh

Số: 3075/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
– Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước.
(Đ/c: thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6041/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Đóng tàu Thiên Hậu Phước về chính sách thuế giá trị gia tăng lúc Công ty đầu tư nhà máy đóng tàu để kinh doanh. Về kiến nghị của Công ty cổ phần Đóng tàu Thiên Hậu Phước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế giá trị gia nâng cao đối sở hữu tàu đánh bắt xa bờ

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT.

Tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/8/2014) về 1 số chính sách vững mạnh thủy sản quy định:

“6. Chủ tàu khai phá hải sản được hoàn thuế giá trị gia nâng cao của tàu dùng để khai khẩn hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp mang tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.”

Tại Điều 1 Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách lớn mạnh thủy sản quy định như sau:

“Điều 1. Bãi bỏ khoản 6 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách tăng trưởng thủy sản.”

Tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, nói cả thuế giá trị gia nâng cao đầu vào không được bồi hoàn của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao bị tổn thất;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh bắt buộc hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; nếu không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so sở hữu tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra;

…””

Tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định như sau:

“6. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản một Điều 9 như sau:

Đối sở hữu cơ sở sản xuất, marketing mang dự án đầu tư, bao gồm cả cơ sở sản xuất, marketing mới thành lập, vừa đầu tư vào sản xuất marketing hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, vừa đầu tư vào phân phối marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản số định trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản được trợ thời khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so sở hữu tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, buôn bán của cơ sở kinh doanh, số thuế trợ thời khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao so có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ba năm nhắc từ năm trước tiên với doanh thu….”

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Về hóa đơn, chứng từ

Căn cứ chỉ dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ.

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên:

Trước 01/01/2015, tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%. Theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/8/2014) về một số chính sách phát triển thủy sản thì chủ tàu vỡ hoang hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu sử dụng để khai thác hải sản đối sở hữu tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Từ ngày 01/01/2015, tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên khiến nghề khai khẩn hải sản hoặc dịch vụ hậu nên dùng cho phá hoang hải sản; máy móc, thứ chuyên tiêu dùng dùng cho khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá với tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm cho nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu nên chuyên dụng cho khai khẩn hải sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, chủ tàu khai phá hải sản không được hoàn thuế giá trị gia nâng cao lúc đóng mới hoặc nâng cấp tàu tiêu dùng để khai khẩn hải sản nêu trên.

Khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, người bán lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và được hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo quy định.

Khi bán hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT, người bán lập hóa đơn GTGT giao cho người mua, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi cái giá bán là giá thanh toán, chiếc thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT.

Trường hợp, cơ sở kinh doanh sở hữu dự án đầu tư vừa đầu tư vào sản xuất buôn bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, vừa đầu tư vào phân phối buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của tài sản số định trong công đoạn đầu tư xây dựng căn bản được trợ thì khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh, số thuế lâm thời khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ba năm nói từ năm đầu tiên mang doanh thu.

Tổng cục Thuế với quan điểm để Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước được biết và cửa hàng có Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để thực hiện.

Chúc những bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét