Khấu trừ thuế GTGT đối với các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN

Công văn số 2749/TCT-KK

V/v khấu trừ thuế GTGT đối mang các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18750/CT-KTT3 ngày 13/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đối sở hữu những công trình dùng nguồn vốn NSNN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Khoản 11, Khoản 12 Điều 2; Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

…3. Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

…11. Nhà thầu chính là nhà thầu trực tiếp ký kết hợp đồng xây dựng sở hữu chủ đầu tư xây dựng.

…12. Nhà thầu phụ là nhà thầu ký hài hòa đồng xây dựng sở hữu nhà thầu chính hoặc tổng thầu.”

“Điều 47. Hợp đồng thầu phụ

…3. Chủ đầu tư tính sổ trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất tính sổ của nhà thầu chính hoặc tổng thầu, trừ giả dụ những bên có thỏa thuận khác.”

Tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở account giao thiệp với bổn phận khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách quốc gia khi chủ đầu tư đến khiến thủ tục tính sổ theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán:

 • Khối lượng những công trình, hạng mục công trình xây dựng căn bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Các khoản tính sổ từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của những dự án ODA).

Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối có nếu chủ đầu tư khiến cho thủ tục nhất thời ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành…

…Chủ đầu tư có nghĩa vụ lập chứng từ tính sổ … gửi Kho bạc nhà nước nơi mở account giao dịch để kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành và bổ sung thêm việc kê khai khía cạnh tên, mã số thuế, cơ thuế quan quản lý của doanh nghiệp nhận thầu hoặc cơ quan quản lý thuế nơi nảy sinh công trình (trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác tỉnh/thành phố có nơi nhà thầu đóng hội sở chính.

Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu (là Kho bạc quốc gia ngang cấp mang cơ thuế quan quản lý nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi với công trình trong giả dụ nhà thầu sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt khác địa bàn tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng hội sở chính) vào phần “nộp thuế” để Kho bạc quốc gia thực hành khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách nhà nước.

Sau lúc Kho bạc quốc gia thực hiện kiểm soát và thông qua các chứng từ thanh toán cho những công trình xây dựng căn bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, những dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, Kho bạc nhà nước thực hành công nhận trên chứng từ thanh toán, hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thuế GTGT đã khấu trừ và chuyển chứng từ cho cơ thuế quan quản lý theo thông tin về cơ quan quản lý thu ghi trên chứng từ.

Căn cứ vào giấy tờ chứng từ thanh toán được phê duyệt, 

Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng số tính sổ trừ đi số thuế GTGT bắt buộc khấu trừ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ tính sổ này được trừ vào số thuế GTGT cần nộp của người nộp thuế là tổ chức nhận thầu. Chủ đầu tư thực hành theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư có các tổ chức nhận thầu…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên,

đối có những công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA mà chủ đầu tư ký giao kèo với nhà thầu chính, sau đó nhà thầu chính giao lại một phần công tác cho những nhà thầu phụ theo giao kèo giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ thì:

– Trường hợp các bên thỏa thuận chủ đầu tư tính sổ trực tiếp cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ, chủ đầu tư lúc khiến thủ tục tính sổ sở hữu KBNN sở hữu bổn phận kê khai yếu tố tên, mã số thuế, cơ thuế quan quản lý của đơn vị nhận thầu (bao gồm anh chị thầu chính và nhà thầu phụ) để KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT và cấp chứng từ thanh toán cho những nhà thầu.

– Trường hợp chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu chính, sau đấy nhà thầu chính tính sổ cho nhà thầu phụ thì chủ đầu tư mang bổn phận kê khai yếu tố tên, mã số thuế, cơ thuế quan quản lý của đơn vị nhận thầu (là nhà thầu chính) lúc khiến thủ tục tính sổ với KBNN để KBNN thực hành khấu trừ thuế GTGT và cấp chứng từ tính sổ cho nhà thầu chính.

Như vậy, đề xuất của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị KBNN kết hợp chỉ đạo các KBNN tại các địa phương khi khấu trừ số thuế GTGT đối mang những công trình sử dụng nguồn vốn NSNN thực hành bắt buộc các chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính kê khai yếu tố tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý của đơn vị nhận thầu (bao gồm anh chị em thầu chính và những nhà thầu phụ, kể cả trường hợp chủ đầu tư ko thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ) để cơ quan KBNN thực hiện khấu trừ tương ứng hiện tại chưa sở hữu cơ sở để thực hiện.

Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp vướng mắc của Cục Thuế TP. Hà Nội để báo cáo Bộ Tài chính lúc sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật tương tác cho yêu thích mang tình hình quản lý thuế thực tại tại địa phương.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế TP. Hà Nội biết. 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét