Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB

Công văn số: 4948/TCT-CS Khấu trừ thuế GTGT đối mang công trình XDCB

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3210/CT-THDT ngày 9/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối sở hữu công trình XDCB.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Luật số 78/2006/QH11 về Quản lý thuế; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi; bổ sung Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
 • Căn cứ NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;

Tại khoản 8 Điều một TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC về cải cách; đơn giản các thủ tục hành chính về thuế chỉ dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình XDCB:

“Kho bạc nhà nước sở hữu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ mang cơ quan thuế đồng cấp trong việc

 • Khấu trừ thu thuế GTGT những công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn,
 • Đồng thời hạch toán thu NSNN đối sở hữu số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng căn bản phát sinh tại địa phương cấp thức giấc nào; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối có những công trình liên tỉnh giấc thì chủ đầu tư buộc phải tự xác định doanh thu công trình khía cạnh theo từng thức giấc gửi Kho bạc quốc gia để khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối sở hữu những công trình liên huyện; giả dụ xác định được doanh thu công trình khía cạnh theo từng huyện; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng mang số nảy sinh doanh thu công trình.

Đối có những công trình liên huyện mà không xác định được chuẩn xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, giả dụ chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế coi xét quyết định.”

Căn cứ các quy định nêu trên; việc khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đối mang công trình xây dựng căn bản thực hành theo quy định tại khoản 8 Điều 1 TT số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với việc phân bổ nguồn NSNN trong cộng 1 tỉnh; đề nghị căn cứ theo quy định tại Luật NSNN và những văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh giấc Phú Thọ được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét