Hướng dẫn về hạch toán chi phí được trừ đối với trường hợp mua hàng hóa nhiều lần trong một ngày của cùng một người bán

 Công văn số 4984/TCT-CS V/v thu nhập chịu thuế TNDN và điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

TCT nhận được CV số 5738/CT-TTHT ngày 06/10/2014 của Cục thuế tỉnh giấc Kon Tum đề nghị chỉ dẫn về hạch toán giá tiền được trừ đối mang giả dụ mua hàng hóa phổ biến lần trong một ngày của cộng một người bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ hầu hết khoản chi giả dụ đáp ứng đủ những điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tại nảy sinh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, buôn bán của DN;

b. Khoản chi với đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c. Khoản chi giả dụ có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) lúc tính sổ bắt buộc sở hữu chứng từ ko sử dụng tiền mặt.

Chứng từ tính sổ ko dùng tiền mặt thực hành theo quy định của các văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT”.

– Tại Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“2. Có chứng từ tính sổ không tiêu dùng tiền mặt đối có hàng hóa, dịch vụ tậu vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ tậu vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã với thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”.

– Tại Khoản 5, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC chỉ dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

“5. Trường hợp tìm hàng hóa, dịch vụ của 1 nhà phân phối mang giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua phổ biến lần trong cùng 1 ngày mang tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối có nếu mang chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung ứng là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT”.

Theo những hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất mang yêu cầu của Cục thuế thức giấc Kon Tum: giả dụ người nộp thuế tìm hàng hóa, dịch vụ của 1 nhà cung ứng (là người nộp thuế mang mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT) mang giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng sắm phổ biến lần trong cộng 1 ngày với tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán bằng tiền mặt thì không được tính vào giá thành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét