Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT và mức độ khấu trừ thuế GTGT đầu vào với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi

Công văn số 2104/TCT-CS chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh
– Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Đ/c: Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

về việc ứng dụng chính sách thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về đối tương không chịu thuế GTGT

“1. Sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác; hoặc chỉ qua sơ chế thường ngày của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.”

Tại khoản 6 Điều một Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. Cơ sở marketing nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

a) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; nói cả thuế giá trị gia nâng cao đầu vào ko được bồi thường của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;

…”

Tại khoản một Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều một TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC

hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác; hoặc chỉ qua sơ chế thường nhật của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được khiến cho sạch; phơi; sấy khô; bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng; cắt; ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để giảm thiểu thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu hoàng hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản bình thường khác….”

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 7 Điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC

hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, đề cập cả thuế GTGT đầu vào không được đền bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) tiêu dùng đồng thời cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế gia trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế gia trị gia tăng.

4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối có cơ sở cung cấp marketing doanh nghiệp phân phối khép kín, hạch toán tập hợp có dùng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế gia trị gia tăng qua các khâu để chế tạo ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT chỉ dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ, trừ các ví như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở marketing sắm vào để cung cấp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sản xuất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, công ty quốc tế để trợ giúp nhân đạo, trợ giúp ko hoàn lại chỉ dẫn tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, lớn mạnh mỏ dầu khí đến ngày phá hoang trước tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên:

Trường hợp sản phẩm sữa tươi sống được xác định là sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường do cơ sở tự chăn nuôi, cung cấp bán ra thì thuộc đối tượng ko chịu thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua (được chế biến từ sữa tươi sống) là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10%.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT ko được khấu trừ. Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao được khấu trừ toàn bộ.

Theo trình bày của Cục Thuế thị thành Hồ Chí Minh tại công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017: các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa trực thuộc Công ty má – Công ty cổ phần sữa Việt Nam là siêu thị hạch toán độc lập, mang tư cách pháp nhân riêng thì khi bán hàng hóa, dịch vụ những Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Do đó, đề xuất của Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh về việc các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa nêu trên thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT như cơ sở cung cấp buôn bán tổ chức chế tạo khép kín, hạch toán tụ họp là ko phù hợp.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thị thành Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét