Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT trường hợp chưa khấu trừ hết, thuế vãng lai; hoàn thuế

Công văn số 4296/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Tổng siêu thị xây dựng Trường Sơn
(Số 475- Đường Nguyễn Trãi- Quận Thanh Xuân- Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 712/TCT-KTTC ngày 05/6/2018 của Tổng nhà hàng xây dựng Trường Sơn về khấu trừ 2% thuế vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của:

– Luật Thuế giá trị gia tăng

– Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thuế GTGT:

“3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở buôn bán nộp thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế giả dụ sở hữu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế sở hữu số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp to hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nên nộp đối sở hữu từng mẫu thuế trong thời hạn mười năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước; trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật quản lý thuế;

b) Người nộp thuế mang số tiền thuế được hoàn theo quy định của luật pháp về:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế xuất khẩu
 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế thu nhập cá nhân.

2. Người nộp thuế quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo các phương pháp sau:

a) Bù trừ số:

 • Tiền thuế,
 • Tiền chậm nộp
 • Tiền phạt nộp thừa

với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ;

b) Trừ vào số tiền thuế cần nộp của lần nộp thuế tiếp theo, trừ ví như quy định tại Điểm b Khoản một Điều này;

c) Hoàn trả kiêm bù trừ số:

 • Tiền thuế
 • Tiền chậm nộp
 • Tiền phạt

nộp thừa giả dụ người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của những mẫu thuế khác hoặc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa lúc người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tại ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“đ) Trường hợp người nộp thuế với hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc ko thuộc ví như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không ra đời tổ chức trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế mang trụ sở chính (sau đây gọi là marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế cần nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về địa điểm và thủ tục nộp thuế:

“3. Kho bạc quốc gia nơi chủ đầu tư mở trương mục giao thiệp sở hữu trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộ điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC p vào ngân sách quốc gia khi chủ đầu tư đến khiến thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền tính sổ khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng căn bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, những khoản tính sổ từ nguồn ngân sách quốc gia cho các công trình xây dựng căn bản của những dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho những công trình xây dựng cơ bản của những dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hành khấu trừ thuế GTGT đối mang ví như chủ đầu tư làm cho thủ tục tạm thời ứng vốn khi chưa khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng căn bản hoàn thành.

Căn cứ vào giấy tờ chứng từ tính sổ được phê duyệt, Kho bạc quốc gia thực hành tính sổ cho nhà thầu (bằng tổng số tính sổ trừ đi số thuế GTGT bắt buộc khấu trừ). Kho bạc quốc gia trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu, số thuế GTGT do Kho bạc quốc gia khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT nên nộp của người nộp thuế là doanh nghiệp nhận thầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với các tổ chức nhận thầu.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Trường hợp Tổng doanh nghiệp xây dựng Trường Sơn sở hữu số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Trường hợp người nộp thuế mang hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, vãng lai ngoại tỉnhko thành lập công ty trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế với hội sở chính thì người nộp thuế cần nộp giấy tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương sở hữu hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.

– Kho bạc quốc gia nơi chủ đầu tư mở trương mục giao tiếp mang bổn phận khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước lúc chủ đầu tư tới làm thủ tục tính sổ theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng căn bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho những công trình xây dựng cơ bản của những dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho những công trình xây dựng cơ bản của những dự án ODA). Số thuế GTGT do ngân khố quốc gia khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT cần nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu.

3. Trường hợp Tổng doanh nghiệp xây dựng Trường Sơn ví như số tiền thuế được coi là nộp thừa thì thực hành theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty xây dựng Trường Sơn được biết và shop Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét