Hướng dẫn bổ sung khấu trừ thuế GTGT đối hàng mua trả chậm, trả góp

Công văn số 5059/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được:

 • Công văn số 5120/CT-KKKT ngày 28/12/2017
 • Công văn số 3127/CT-KKKT ngày 6/11/2018

của Cục Thuế thức giấc Trà Vinh về khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT.

Về vấn đề này, TCT với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Tại Khoản 2 Điều 5 NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định khía cạnh thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế:

“Khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về sau kiểm tra, thanh tra. Nếu người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan tới thời kỳ, khuôn khổ kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh. Việc xử lý căn cứ chế độ quy định về căn nguyên khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng buộc phải điều chỉnh.”

Tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC, quy định:

“c) Đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ tìm trả chậm, trả góp với giá trị hàng hóa, dịch vụ tậu từ hai mươi triệu đồng trở lên:

Cơ sở marketing căn cứ vào hợp đồng tìm hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia nâng cao và chứng từ thanh toán qua nhà băng của hàng hóa, dịch vụ tìm trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, song song ghi rõ thời hạn tính sổ vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trường hợp chưa sở hữu chứng từ thanh toán qua ngân hàng do:

 • – Chưa tới thời điểm tính sổ theo hợp đồng hoặc
 • – Tước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối có trường hợp thời khắc tính sổ theo hiệp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12
thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hiệp đồng hoặc tới ngày 31 tháng 12 hàng năm đối có giả dụ thời khắc thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, giả dụ ko mang chứng từ thanh toán qua nhà băng thì ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh nên kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa ko với chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau lúc cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng sở hữu giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào không sở hữu chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh mới sở hữu được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua nhà băng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung.

Trường hợp đã quá hạn tính sổ chậm trả theo quy định trong giao kèo hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh ko thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước lúc cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định đánh giá tại trụ sở, cơ sở kinh doanh với toàn bộ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua nhà băng thì nếu:

 •  Việc ko điều chỉnh giảm ko dẫn đến thiếu số thuế nên nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì CSKD bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế
 •  Việc ko điều chỉnh giảm dẫn tới thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì CSSKD bị truy vấn thu, tróc nã hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại hội sở và có quyết định xử lý ko ưng ý cho khấu trừ thuế GTGT đối sở hữu những hóa đơn GTGT không sở hữu chứng từ tính sổ qua ngân hàng, sau lúc có quyết định xử lý của cơ thuế quan cơ sở kinh doanh mới với chứng từ tính sổ qua ngân hàng thì:

 •  Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở marketing đã điều chỉnh giảm trước lúc cơ quan thuế đến thanh tra, đánh giá thì cơ sở buôn bán được khai bổ sung thuế GTGT.
 •  Đối sở hữu những hóa đơn GTGT cơ sở buôn bán đã ko điều chỉnh giảm trước lúc cơ thuế quan đến thanh tra, đánh giá thì cơ sở buôn bán được khai bổ sung trường hợp sở hữu chứng từ thanh toán qua nhà băng trong thời hạn 6 tháng nhắc từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.”

Tại Điều 10, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Tại điểm c khoản 10 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc tính sổ hàng hóa trả chậm như sau:

“c) Đối có hàng hóa, dịch vụ tậu trả chậm, trả góp mang giá trị hàng hóa, dịch vụ chọn từ hai mươi triệu đồng trở lên, CSKD căn cứ vào hiệp đồng chọn hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, HĐGTGT và chứng từ tính sổ qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ tìm trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua nhà băng do chưa đến thời điểm tính sổ theo hiệp đồng thì cơ sở marketing vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp lúc thanh toán, cơ sở marketing ko có chứng từ thanh toán qua nhà băng thì cơ sở marketing cần kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối sở hữu phần giá trị hàng hóa, dịch vụ ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong giả dụ cơ quan thuế và những cơ quan chức năng đã mang quyết định thanh tra, đánh giá kỳ tính thuế với nảy sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).”

Về chính sách thuế đối có chọn hàng trả chậm, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1634/TCT-CS ngày 25/4/2017 giải đáp Cục Thuế tỉnh giấc Thanh Hoá, công văn số 1637/TCT-CS ngày 25/4/2017 giải đáp Cục Thuế thành thị Hà Nội (bản photocopy đính kèm).

Về chứng từ thanh toán để hoàn thuế GTGT đối có hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế đã sở hữu công văn số 28/TCT-CS ngày 3/1/2018 giải đáp Cục Thuế tỉnh giấc Long An (bản photocopy đính kèm).

Tổng cục Thuế giải đáp Cục Thuế thức giấc Trà Vinh được biết và căn cứ chế độ quy định, tình hình thực tại để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét