Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

Công văn số 2781/TCT-KK Khai thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Freeview Industrial (VN)

Trả lời công văn số 02/2018-FV ngày 06/6/2018 của Công ty TNHH Freeview Industrial (VN) về việc hoàn thuế GTGT đối mang hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau :

Căn cứ hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế GTGT:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ lúc xác định số thuế nên nộp của kỳ đó, ko phân biệt đã xuất sử dụng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở marketing phát hiện số thuế GTGT đầu vào lúc kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ chỉ dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên 

đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ tìm vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã với thuế GTGT và nếu cơ sở marketing du nhập hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt gồm chứng từ tính sổ qua ngân hàng và chứng từ thanh toán ko tiêu dùng tiền mặt khác chỉ dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Căn cứ Tờ khai thuế GTGT dòng số 01/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ chỉ dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế….

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày khiến việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp giấy tờ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào từ các nhà cung ứng trong tháng 01/2018 thì Công ty nên khai vào chỉ tiêu giá trị [23] và thuế GTGT [24] của hàng hóa, dịch vụ tậu vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018.

Nếu Công ty nhận thấy hóa đơn GTGT nêu trên chưa đủ điều kiện khấu trừ thuế do chưa sở hữu chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt theo quy định thì Công ty chiếc trừ số thuế GTGT ghi trên các hóa đơn nêu trên khi tổng hợp khai chỉ tiêu tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25] tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018.

Đến tháng 3/2018 Công ty sở hữu chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt của hóa đơn GTGT nêu trên thì Công ty khai số thuế GTGT ghi trên các hóa đơn nêu trên vào chỉ tiêu điều chỉnh nâng cao thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước [38] tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018.

– Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào từ những nhà sản xuất trong tháng 01/2018 nhưng không tổng hợp khai vào chỉ tiêu giá trị [23] và thuế GTGT [24] của hàng hóa, dịch vụ sắm vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018, mà tổng hợp khai vào Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018 thì Công ty chỉ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT thúc đẩy đến hóa đơn GTGT này trường hợp cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty đối với kỳ tính thuế tháng 01/2018.

Tổng cục Thuế thông tin để Công ty TNHH Freeview Industrial (VN) được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét