Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với thanh toán không dùng tiền mặt

Công văn số 2231/TCT-CS V/v chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
– Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Mediaz
(Địa chỉ: Số 51, Đường số 5, Khu C Bông Sao, P.5, Q.8, TP. Hồ Chí Minh)

TCT nhận được CV 4607/VPCP-ĐMDN ngày 17/05/2018 của VPCP chuyển kiến nghị của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông Mediaz về chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều một TT 26/2015/TT-BTC ngày 01/01/2015 của BTC sửa đổi bổ sung Điều 15 TT  219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) chỉ dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. – Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào, hoặc

Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, hoặc

– Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo chỉ dẫn của BTC áp dụng đối với những tổ chức nước ngoài không sở hữu tư phương pháp pháp nhân Việt Nam và cả nhãn nước không tính kinh doanh hoặc mang thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ tậu vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ:

– Các nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ du nhập từng lần mang giá trị dưới 20 triệu đồng. Hàng hóa, dịch vụ tậu vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã với thuế GTGT

–  Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ tính sổ không tiêu dùng tiền mặt gồm:

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

– Chứng từ thanh toán không tiêu dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…4.Các giả dụ tính sổ không tiêu dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

…c, – Hàng hóa, dịch vụ sắm vào được tính sổ ủy quyền qua bên đồ vật ba thanh toán qua ngân hàng

– Bao gồm cả trường hợp bên bán bắt buộc bên tìm thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định thì:

– Việc tính sổ theo ủy quyền hoặc

– Thanh toán cho bên vật dụng ba theo chỉ định của bên bán phải

được quy định cụ thể trong hiệp đồng dưới hình thức văn bản và bên đồ vật ba là 1 pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật…”;

Tại Điều 1 TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ trước tiên khoản 3 Điều 15 TT  219/2013/TT-BTC của BTC hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Chứng từ tính sổ qua ngân hàng được hiểu là mang chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ account của bên chọn sang account của bên bán mở tại những tổ chức chế tạo dịch vụ thanh toán theo những hình thức tính sổ thích hợp sở hữu quy định của pháp luật hiện hành như:

– Séc

– Ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi

– Ủy nhiệm thu, nhờ thu

– Thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử)

– Các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả nếu bên sắm tính sổ từ tài khoản của bên tìm sang trương mục bên bán có tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên chọn tính sổ từ trương mục của bên mua có tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)”.

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên:

Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân là người cần lao của siêu thị tiêu dùng thẻ tín dụng cá nhân để tính sổ tiền hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 chỉ dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối có những khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm để Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ Truyền Thông Mediaz được biết và liên hệ sở hữu cơ thuế quan quản lý trực tiếp để được chỉ dẫn thực hành theo quy định.


Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét