Khấu trừ thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ XK

Công văn số 3732/TCT-CS

V/v khấu trừ thuế, hoàn thuế đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1462/CT-TTHT ngày 02/4/2019 của Cục Thuế thức giấc Đắk Lắk hỏi về việc bán khoản bắt buộc thu trả chậm của người dùng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2019 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao về điều kiện ứng dụng thuế suất 0% như sau:

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

c) Đối có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được vận dụng thuế suất 0%; ngoại trừ các điều kiện quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này còn bắt buộc đáp ứng đủ những điều kiện sau:

– Có hiệp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu, giao kèo phân phối dịch vụ mang tổ chức, cá nhân ở nước không tính hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ko dùng tiền mặt và những chứng từ khác theo quy định của pháp luật; đối có hàng hóa xuất khẩu buộc phải sở hữu tờ khai hải quan…”

2. Tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn khía cạnh về thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế như sau:

“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các nếu chỉ dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào nên sở hữu đủ điều kiện và những thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), sản xuất dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. …

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm cho xong thủ tục hải quan theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế du nhập và quản lý thuế đối mang hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu buộc phải tính sổ qua ngân hàng

a) Thanh toán qua nhà băng là việc chuyển tiền từ account của bên nhập khẩu sang tài khoản sở hữu tên bên xuất khẩu mở tại nhà băng theo các hình thức tính sổ ưng ý mang thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng

b) Các trường hợp tính sổ dưới đây cũng được coi là tính sổ qua ngân hàng:

b.3) Trường hợp phía nước không tính ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoại trừ thực hiện tính sổ thì việc thanh toán theo ủy quyền buộc phải được quy định trong hiệp đồng xuất khẩu (phụ lục giao kèo hoặc văn bản điều chỉnh hiệp đồng – ví như có).”

“Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với 1 số ví như hàng hóa được coi như xuất khẩu

Các ví như cơ sở kinh doanh mang hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa được coi như xuất khẩu chỉ dẫn tại Điều 16; Điều 17 Thông tư này trường hợp đã với công nhận của cơ quan Hải quan (đối mang hàng hóa xuất khẩu) nhưng ko với đủ các thủ tục; giấy tờ khác đối với từng nếu cụ thể thì ko cần tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Riêng đối có trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp và hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; ví như ko có đủ một trong các thủ tục; hồ sơ theo quy định thì nên tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

Đối mang cơ sở buôn bán mang dịch vụ xuất khẩu; trường hợp không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua nhà băng hoặc được coi như tính sổ qua ngân hàng thì không được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%; ko bắt buộc tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.”

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở tình hình thực tại tại siêu thị để hướng dẫn; thực hiện theo đúng quy định. 


Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét