Khấu trừ thuế GTGT là gì? Phương pháp khấu trừ thuế GTGT

 “Khấu trừ thuế GTGT” vẫn luôn là “bài toán” cần được xử lý trong công đoạn tính thuế giá trị gia nâng cao của những doanh nghiệp. Dựa trên các văn bản luật pháp về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Khấu trừ thuế GTGT

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC; Thông tư 173/2016/TT-BTC quy định: 

Khấu trừ thuế được ứng dụng với mẫu hình thuế giá trị gia nâng cao – là việc công ty xác định số thuế GTGT buộc phải nên nộp vào ngân sách quốc gia dựa trên cơ sở lấy số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào. Khấu trừ thuế là một nội dung cơ bản và hết sức quan trọng của luật pháp về thuế GTGT.

Hiểu 1 bí quyết cụ thể, lúc siêu thị mua hàng hóa – sẽ bắt buộc chịu mức thuế GTGT cho hàng hóa (là thuế GTGT đầu vào). Nhưng khi siêu thị đem hàng hóa ấy đi bán lại thì chủ thể sắm hàng sẽ chịu mức thuế GTGT tính trên giá trị của hàng hóa ấy (là thuế GTGT đầu ra). Khi đó, số thuế GTGT mà siêu thị sắm hàng ban sơ cần cần nộp sẽ được tính bằng = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào. Bản chất của thuế vat là đánh vào người sử dụng sản phẩm – dịch vụ cuối cùng, ko để cùng một món hàng nhưng lại bị thu thuế trùng lặp phải mới phải tới hoạt động khấu trừ thuế.

⇒ Ví dụ, công ty bạn nhập 1 lô hàng trị giá 200 triệu đồng sở hữu thuế suất vat là 10% – lúc đó số thuế vat đầu vào là 20 triệu đồng. Khi siêu thị bạn xuất bán lô hàng đó đi mang giá 250 triệu đồng thì người chọn nên nộp số thuế vat là 25 triệu đồng.

Khi đó, số thuế GTGT siêu thị bạn buộc phải nộp vào ngân sách là: 25 triệu – 20 triệu = 5 triệu đồng. – Đó chính là việc khấu trừ thuế.

2. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Căn cứ Khoản 1, Điều 10, Luật 31/2013/QH13; sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2008:

“1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia nâng cao bắt buộc nộp theo bí quyết khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân sở hữu thuế suất thuế giá trị gia nâng cao của hàng hoá, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá tính sổ là giá đã với thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia nâng cao đầu ra được xác định bằng giá tính sổ trừ giá tính thuế giá trị gia nâng cao xác định theo quy định tại điểm k khoản một Điều 7 của Luật này;

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia nâng cao tìm hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập cảng và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.


Phương pháp khấu trừ là phương pháp tính thuế mà theo đó, số thuế GTGT nên nộp được xác định bằng:

Số thuế GTGT buộc phải nộp trong kỳ=Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó: 

– Thuế giá trị gia nâng cao đầu ra:

Bằng tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng; được xác định bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân sở hữu thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

– Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ:

Bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định); chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu; hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ko kể và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế đầu vào theo quy định của Luật thuế GTGT và những văn bản hướng dẫn thi hành.”

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét