Chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên

 

Công văn số: 4492/TCT-CS

V/v Khấu trừ thuế GTGT đối có xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên

Kính gửi: Công ty CP Phước Kỳ Nam.

(Địa chỉ: KCN Thuận Yên, P. Hòa Thuận, TP. Nam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8637/VPCP-ĐMDN ngày 25/9/2019 của Văn phòng Chính phủ; chuyển kiến nghị của Công ty CP Phước Kỳ Nam; về chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ; nhân viên; về kiến nghị của Công ty CP Phước Kỳ Nam, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Căn cứ Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, dùng và trích khấu hao của cải khăng khăng (TSCĐ), quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều cần trích khấu hao, trừ các TSCĐ sau đây:

…- TSCĐ sử dụng trong những hoạt động phúc lợi chuyên dụng cho người lao động của doanh nghiệp; (trừ các TSCĐ dùng cho cho người lao động làm cho việc tại nhà hàng như;: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca; nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể cất nước sạch; nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh; xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người cần lao do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

…2. Các khoản chi phí khấu hao của cải nhất quyết được tính vào giá tiền logic khi tính thuế thu nhập công ty thực hiện theo quy định tại các văn bản luật pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”

2. Căn cứ Khoản một Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:


“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, nhắc cả thuế GTGT đầu vào không được đền bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.


…Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành của cải nhất mực là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước dùng cho cho người cần lao trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm cho việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong những khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hành theo quy định của luật pháp về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối có khoản tiền thuê nhà trong ví như này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở marketing xây dựng hoặc chọn nhà ở ngoại trừ khu công nghiệp chuyên dụng cho cho công nhân khiến việc trong những khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kiểu dáng nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà tậu phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

…”

3. Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế thu nhập siêu thị tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều một Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ đa số khoản chi nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương tác đến hoạt động sản xuất, marketing của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi trường hợp mang hóa đơn tìm hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) lúc thanh toán buộc phải sở hữu chứng từ tính sổ ko dùng tiền mặt.


…2. Các khoản chi không được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:…2.2. Chi khấu hao tài sản một mực thuộc 1 trong các ví như sau:

a) Chi khấu hao đối sở hữu tài sản nhất quyết không tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản nhất định chuyên dụng cho cho người lao động khiến việc tại công ty như: nhà nghỉ giữa ca; nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh; cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện; nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị;  nội thất đủ điều kiện là của cải khăng khăng lắp đặt trong những công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, giá thành tậu sắm máy, vật dụng là tài sản cố định dùng để đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào giá thành được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế;

…”

Căn cứ quy định trên; 

giả dụ cơ sở buôn bán xây dựng hoặc chọn nhà ở ko kể khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp; nhà xây dựng hoặc nhà chọn thực hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn bề ngoài nhà ở công nhân khu công nghiệp thì việc khấu trừ thuế GTGT và tính giá tiền khấu hao vào mức giá được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Điểm a Khoản 2.2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng khu nhà ở hoặc mua căn hộ chuyên dụng cho cho các cán bộ công nghệ của nhà nhập khẩu không cần là cán bộ công viên chức của cơ sở buôn bán không thuộc những nếu nêu trên thì không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét