Chính sách thuế hướng dẫn theo công văn số 2405/TCT-CS

 

Công văn số: 2405/TCT-CS

V/v Khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115/CT-THNVDT ngày 14/02/2019 của Cục Thuế thức giấc Kiên Giang nêu vướng mắc về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%;

Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các ví như chỉ dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào bắt buộc với đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản một Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối sở hữu nếu gia công hàng hóa), cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tờ khai hải quan đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu đã khiến xong thủ tục thương chính theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế du nhập và quản lý thuế đối mang hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nên thanh toán qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập cảng sang account có tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo những hình thức thanh toán ưng ý có thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ trương mục của ngân hàng bên nhập khẩu.

Trường hợp tính sổ chậm trả, bắt buộc mang thỏa thuận ghi trong hiệp đồng xuất khẩu, đến thời hạn tính sổ cơ sở kinh doanh nên mang chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì bắt buộc có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước bên cạnh cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác nên thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua nhà băng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước ko kể thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác buộc phải với chứng từ thanh toán qua nhà băng và việc thanh toán như trên buộc phải được quy định trong hợp đồng”;

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều một Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ trước tiên khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đề nghị Cục Thuế thức giấc Kiên Giang căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tại để xử lý yêu thích mang quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.


Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt
ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét