Chi chi phí tậu nhà, chung cư cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài, viên chức ở có được đưa vào chi phí, có được trích khấu hao TSCĐ?

 Chi phí sắm nhà, chung cư cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài, nhân viên ở. Chi phí tổn này có được đưa vào chi phí, có được trích khấu hao TSCĐ? Thuế GTGT có được khấu trừ? Có tính thuế TNCN …

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Chi tổn phí chọn nhà, chung cư cho viên chức ở có được khấu trừ thuế GTGT:

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. Kể cả thuế GTGT đầu vào không được đền bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản khăng khăng như được khấu trừ toàn bộ:

 • Nhà ăn ca
 • Nhà nghỉ giữa ca
 • Phòng thay quần áo
 • Nhà để xe
 • Nhà vệ sinh
 • Bể nước dùng cho cho người cần lao trong khu vực sản xuất, marketing và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp .

Trường hợp 1.

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong những khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kiểu dáng và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối có khoản tiền thuê nhà trong nếu này được khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing xây dựng hoặc mua nhà ở ko kể khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong những khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà tìm thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kiểu dáng nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà tìm chuyên dụng cho cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp 2.

Cơ sở buôn bán sở hữu chuyên gia nước ko kể sang Việt Nam công tác, quản lý tại Việt Nam. Hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Thì không được khấu trừ thuế GTGT tiền thuê nhà cho những chuyên gia nước bên cạnh này.

Trường hợp 3.

Các chuyên gia nước không tính là nhân viên của siêu thị nước ngoài, chịu điều động của công ty đó. Được doanh nghiệp ở nước ko kể trả lương. Được hưởng các chế độ của nhà hàng ở nước ko kể trong thời kì sang Việt Nam công tác. Giữa doanh nghiệp ở nước ngoại trừ và cơ sở marketing tại Việt Nam với hiệp đồng bằng văn bản nêu rõ công ty tại Việt Nam phải chịu những chi phí về chỗ ở cho những chuyên gia nước bên cạnh trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

2. Chi phí tậu nhà ở của giám đốc, nhân viên, chuyên gia nước ngoại trừ có tính thuế TNCN?

Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2011.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ko kể tiền lương, tiền công do người sử dụng cần lao trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có), ko bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối có nhà ở do người sử dụng cần lao xây dựng để phân phối miễn tổn phí cho người cần lao làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người tiêu dùng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn mang điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù khó khăn chế tạo miễn phí tổn cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại hội sở làm cho việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc mức giá khấu hao, tiền điện, nước và những dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng sở hữu dung tích trụ sở khiến việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với nhà ở do tổ chức dùng cần lao trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tại trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại doanh nghiệp ko phân biệt nơi trả thu nhập.”

3. Chi phí tổn sắm nhà, chung cư cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài, nhân viên ở với được trừ lúc nộp thuế TNDN

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập siêu thị (TNDN) quy định những khoản chi được trừ và ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ những khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • a) Khoản chi thực tế phát sinh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, buôn bán của doanh nghiệp.
 • b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • c) Khoản chi ví như mang hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần mang giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) lúc thanh toán nên mang chứng từ thanh toán ko sử dụng tiền mặt…

2. Các khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… 2.2. Chi khấu hao tài sản nhất định thuộc một trong những nếu sau:
a) Chi khấu hao đối mang tài sản khăng khăng không dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp 1.

Riêng của cải nhất định dùng cho cho người cần lao làm cho việc tại công ty như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và những thiết bị, nội thất đủ điều kiện là của cải khăng khăng lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đón đưa người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; giá thành xây dựng cơ sở vật chất, tầm giá mua chọn máy, trang bị là của cải một mực tiêu dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào giá thành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp 2.

Trường hợp của cải nhất mực thuộc quyền mang của nhà hàng đang dùng cho phân phối kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do chế tạo theo mùa vụ có thời kì dưới 09 tháng; trợ thời ngừng để sửa chữa, để di dời vận động địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, mang thời gian dưới 12 tháng, sau đấy của cải một mực tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động cung ứng kinh doanh thì trong khoảng thời gian trợ thời giới hạn đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản giá tiền khấu hao của cải một mực trong thời gian lâm thời dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp nên lưu giữ và phân phối đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm thời giới hạn của cải nhất định khi cơ quan thuế yêu cầu….
 Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện với của doanh nghiệp đều buộc phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

… – TSCĐ tiêu dùng trong những hoạt động phúc lợi chuyên dụng cho người cần lao của siêu thị (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động khiến việc tại nhà hàng như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể cất nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đón đưa người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do siêu thị đầu tư xây dựng). ”

Bài viết liên quan:
Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét