Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ – 4 nguyên tắc kế toán với tài khoản 133

 Tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ sử dụng để phản chiếu sổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ của doanh nghiệp. Dựa trên các văn bản luật pháp về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc hạch toán account 133 – thuế giá trị gia nâng cao đầu vào được khấu trừ

Theo khoản một Điều 19 Thông tư 200/2014/TT-BTC; lúc hạch toán tài khoản 133 phải tuân theo 04 nguyên tắc kế toán sau:

1 – Tài khoản 133 sử dụng để phản chiếu số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

2 – Kế toán nên hạch toán riêng thuế giá trị gia nâng cao đầu vào được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng  đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào account 133. Cuối kỳ, kế toán bắt buộc xác định số thuế GTGT được khấu trừ và ko được khấu trừ theo quy định của luật pháp về thuế GTGT.

3 – Số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào ko được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của hàng bán ra hoặc giá tiền sản xuất, marketing tuỳ theo từng nếu cụ thể.

4 – Việc xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của tài khoản 133

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 133 với kết cấu như sau:

Bên Nợ:

Số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào được khấu trừ.

Bên Có:

– Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào ko được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;

– Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Số dư bên Nợ:

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

– Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ, sở hữu 2 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 1331 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ chọn không tính sử dụng vào sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo cách khấu trừ thuế.

+ Tài khoản 1332 – Thuế giá trị gia nâng cao được khấu trừ của của cải cố định: Phản ánh thuế giá trị gia tăng  đầu vào của công đoạn đầu tư, tìm tìm của cải khăng khăng sử dụng vào hoạt động sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo cách khấu trừ thuế, của công đoạn tậu tìm bất động sản đầu tư.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét