Xử lý sai sót kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Công văn số 1260/TCT-CS Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lai Châu

Trả lời công văn số 293/CT-KTrT ngày 15/9/2017 của Cục Thuế thức giấc Lai Châu

Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản; và hỗ trợ bồi hoàn di dân tái định cư huyện Tân Uyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Tại điểm d Khoản một Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“d) Thuế GTGT đầu vào nảy sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ; khi xác định số thuế cần nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào lúc kê khai, khấu trừ bị sai sót; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, đề cập từ thời điểm nảy sinh sai sót.”

Tại điểm a, điểm b Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ; khi xác định số thuế bắt buộc nộp của tháng đó; ko phân biệt đã xuất sử dụng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở buôn bán phát hiện số thuế GTGT đầu vào lúc kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời kì để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng; nói từ tháng nảy sinh hóa đơn bỏ sót; trừ giả dụ hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở marketing A với 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót ko kê khai hóa đơn này thì cơ sở marketing A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

b) Trường hợp cơ sở buôn bán kê khai sót về số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập cảng (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập cảng với chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ 44: Cơ sở kinh doanh B đã nộp thuế GTGT khâu du nhập theo chứng từ nộp thuế ngày 01/3/2012, do nhầm lẫn, kế toán của doanh nghiệp đã bỏ sót không kê khai chứng từ này tại Tờ khai thuế GTGT của những tháng tiếp theo thì cơ sở buôn bán B được kê khai khấu trừ bổ sung thuế GTGT đã nộp ở khâu du nhập (theo chứng từ nộp thuế) theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.

Ví dụ 45: Cơ sở marketing Y đã nộp thuế GTGT khâu du nhập theo chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012, do nhầm lẫn, kế toán của cơ sở kinh doanh đã bỏ sót ko kê khai chứng từ này, ngày 1/3/2012 kế toán của cơ sở marketing mới phát hiện ra việc khai sót chứng từ nêu trên thì cơ sở marketing B được kê khai khấu trừ bổ sung thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (theo chứng từ nộp thuế) theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.”

Về nguyên tắc, cơ sở buôn bán phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm nảy sinh sai sót.

Theo biểu lộ tại công văn số 293/CT-KTrT ngày 15/9/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Lai Châu, Ban QLDA XDCB&HTBT di dân tái định cư huyện Tân Uyên còn sót 1 số hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong công đoạn từ 2009 – 2013, chưa kê khai, đã quá thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung buộc phải không có cơ sở để xem xét, xử lý.

Tổng cục Thuế với quan điểm để Cục Thuế tỉnh giấc Lai Châu được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét