Thuế suất thuế GTGT 0%, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Công văn số 2203/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics
(Đ/c: Tầng 4, số 170-170Bis-172E đường Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics về chính sách thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều một Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của

 • Luật thuế GTGT,
 • Luật thuế TTĐB và
 • Luật Quản lý thuế

Quy định như sau:

“3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế trường hợp có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ví như với số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý,

Trừ giả dụ hàng hóa nhập cảng để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối sở hữu người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi bất hợp pháp luật về thuế, hải quan trong thời kì hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở marketing nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

 • Trong tháng (đối sở hữu nếu kê khai theo tháng) hoặc
 • Trong quý (đối có nếu kê khai theo quý)

thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Cơ sở kinh doanh

 • Trong tháng (đối mang giả dụ kê khai theo tháng),
 • Quý (đối mang ví như kê khai theo quý) mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên,

Thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao theo tháng, quý;


– Trường hợp trong tháng; quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

– Trường hợp

 • Vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,
 • Vừa mang hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa

Nếu sau khi bù trừ mang số thuế nên nộp: số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở buôn bán được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh buộc phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào tiêu dùng cho cung cấp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Trường hợp không hạch toán riêng được; thì số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế ngay lập tức trước tới kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở buôn bán không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập cảng sau ấy xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động thương chính theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

…”

Tại Điều 9 và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: vận dụng đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các nếu ko áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước bên cạnh và sử dụng ở ngoài Việt Nam; bán, sản xuất cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ phân phối cho quý khách nước ngoại trừ theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ phân phối trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ko kể và tiêu dùng ở không tính Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, nhắc cả thuế GTGT đầu vào không được bồi hoàn của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc:

Từ ngày 01/07/2016, theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 quy định những ví như được hoàn thuế GTGT bao gồm:

– Hoàn thuế GTGT đối có dự án đầu tư

– Hoàn thuế GTGT đối có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh:

 • Trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với ví như kê khai theo tháng) hoặc
 • Trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối có trường hợp kê khai theo quý)

Đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ thuế quan giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo miêu tả tại công văn số 1112/LVGL-17 ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics:

– Tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016; Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) không đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào (của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trong nước) lũy kế chưa khấu trừ hết; song song đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng nên nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 thì ko được hoàn thuế. Chi nhánh được bù trừ vào số thuế GTGT hải nộp vào các kỳ tiếp theo.

Trường hợp, Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) phân phối dịch vụ cho công ty chế xuất nếu đáp ứng những điều kiện và thuộc trường hợp được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối sở hữu dịch vụ xuất khẩu thì Chi nhánh liên hệ có Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội để được chỉ dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thị thành Hà Nội và Công ty TNHH Lotte Vinatrans Global Logistics (Việt Nam) được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét