Sáp nhập DN, chấm dứt hoạt động CN thì thuế GTGT được khấu trừ như thế nào

Công văn số 1064/TCT-KK Thuế GTGT được khấu trừ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Hà Nam

TCT nhận được công văn số 317/CT-KKKTT ngày 31/1/2018 của Cục Thuế tỉnh giấc Hà Nam về vướng mắc chính sách thuế khi thực hành sáp nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ các quy định tại:

 • – Khoản 1 và Khoản 2c Điều 195 Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về sáp nhập DN;
 • – Khoản 1, Khoản 4 Điều 206 Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chấm dứt HĐ CN, VP đại diện;
 • – Khoản 2 Điều 55 Luật QLT quy định về hoàn tất NVNT trong nếu tổ chức lại DN;
 • – Khoản một Điều 54 Luật QLT quy định về hoàn thành NVNT trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;
 • – Khoản 3 Điều 13 Luật Thuế GTGT quy định các ví như hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo BC Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại CV số 317/CT-KKKTT ngày 31/1/2018:

1. Trường hợp:

Công ty cổ phần dầu khí Hà Nam, mã số thuế 0700227888 (bên bị sáp nhập); sáp nhập vào Công ty Cổ phần 68; mã số thuế 0700246295 (bên nhận sáp nhập); cộng mang trụ sở chính trên địa bàn tỉnh giấc Hà Nam.

Ngày 18/01/2017 bên bị sáp nhập có văn bản yêu cầu được chuyển tất cả số thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) còn được khấu trừ sang bên nhận sáp nhập để chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thể.

Theo quy định nêu trên:

 • + Bên bị sáp nhập mang trách nhiệm hoàn tất bổn phận thuế trước lúc bị sáp nhập; ví như chưa hoàn thành bổn phận thuế thì bên nhận sáp nhập sở hữu trách nhiệm hoàn thành trách nhiệm thuế thay cho bên bị sáp nhập.
 • + Với bắt buộc của bên bị sáp nhập về việc chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ của bên bị sáp nhập cho bên nhận sáp nhập để tiếp tục kê khai khấu trừ thuế;

Đề nghị Cục Thuế thức giấc Hà Nam thực hiện kiểm tra; xác định nghĩa vụ thuế của bên bị sáp nhập đến thời khắc kết thúc hoạt động; trong ấy bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết làm căn cứ để hai bên bàn giao nghĩa vụ thuế và khiến cho cơ sở tiếp tục kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

2. Trường hợp, Chi nhánh Công ty cổ phần SX và TM Hoàn Dương MST: 0101330741-001 chấm dứt hiệu lực MST do giải thể; NNT đã có văn bản yêu cầu không hoàn trả số thuế GTGT còn được khấu trừ; số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa.

Căn cứ kết quả KT của cơ quan thuế, yêu cầu Cục Thuế thức giấc Hà Nam hướng dẫn Chi nhánh làm thủ tục chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế TNDN nộp thừa về Công ty cổ phần cung ứng và thương nghiệp Hoàn Dương (đơn vị chủ quản) tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét