Doanh nghiệp vận tải VR-SB - Thuế suất thuế GTGT

Công văn số 1114/TCT-KK

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CT-KT2 ngày 27/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hoàn thuế đối với Công ty cổ phần PPI, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của:

 • – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,
 • – Kinh doanh hàng hóa,
 • Dịch vụ chịu thuế GTGT

được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia nâng cao bị tổn thất”.

– Khoản một Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào ko được đền bù của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

– Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở marketing nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu sở hữu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối có giả dụ kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

Trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng trước tiên hoặc sau ít nhất bên quý tính từ quý trước tiên nảy sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở buôn bán được hoàn thuế”.

Liên quan tới vướng mắc về hoàn thuế đối sở hữu Công ty cổ phần PPI.

Tổng cục Thuế với công văn số 5803/TCT-KK ngày 20/12/2017 giải đáp Công ty, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22/12/2017, Công ty cổ phần PPI sở hữu Đơn khiếu nằn nì Thông báo số 4967/TB-CT ngày 05/12/2017 của Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh thì Cục Thuế tỉnh giấc Bắc Ninh thực hành thủ tục giải quyết Đơn khiếu nài của Công ty cổ phần PPI theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Để bảo đảm số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của Công ty cổ phần PPI đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định quá trình từ tháng 9/2012 tới hết quý 4/2013, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh bắt buộc xác định cụ thể số thuế giá trị gia nâng cao hàng hóa dịch vụ sắm vào chuyên dụng cho hoạt động chế tạo kinh doanh:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia nâng cao hàng hóa, dịch vụ sắm vào

của giá tiền quản lý ko chuyên dụng cho hoạt động cung cấp marketing hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo Khoản 1 Điều 14 thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào quá trình từ quý 1/2014 đến hết quý 2/2016 không phục vụ hoạt động sản xuất marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì ko đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo Khoản một Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thức giấc Bắc Ninh được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét