Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào với hàng hóa dịch vụ nhập khẩu và xây dựng lắp đặt

 

Công văn số 1690/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành thị Hà Nội

Trả lời công văn số 80657/CT-KTT3 ngày 15/12/2017 của Cục Thuế đô thị Hà Nội

về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT quy định như sau:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở buôn bán nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi hoàn của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao bị tổn thất;

2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia nâng cao tìm hàng hóa, dịch vụ; hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia nâng cao ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt đối mang hàng hóa, dịch vụ sắm vào; trừ hàng hóa, dịch vụ chọn từng lần mang giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; ko kể những điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có:

 • – Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán; gia công hàng hóa; cung ứng dịch vụ
 • – Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
 • – Chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt
 • – Tờ khai hải quan đối có hàng hóa xuất khẩu.

Việc tính sổ tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán ko sử dụng tiền mặt.”

Tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối sở hữu bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền với hoặc quyền tiêu dùng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với phân phối dịch vụ là thời khắc hoàn tất việc phân phối dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn chế tạo dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn như sau

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối có bán hàng hóa là thời khắc chuyển giao quyền có hoặc quyền tiêu dùng hàng hóa cho người mua, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc phân phối dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp doanh nghiệp chế tạo dịch vụ thực hành thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối sở hữu xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ hướng dẫn tại tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối sở hữu hành vi vi phạm quy định về tiêu dùng hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 34 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) về việc tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên:

Về việc hoàn thuế GTGT đối có những chương trình, dự án dùng nguồn vốn hỗ trợ tăng trưởng chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ ko hoàn lại, trợ giúp nhân đạo, Cục Thuế thành thị Hà Nội căn cứ các văn bản quy phi pháp luật theo từng thời kỳ để xử lý theo quy định.

Đối mang các hóa đơn GTGT đầu vào do nhà thầu phụ xuất chậm cho Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP (Cienco8), Cục Thuế thành thị Hà Nội kết hợp với những Cơ thuế quan quản lý nhà thầu phụ khiến cho rõ nguyên cớ trên cơ sở thực hiện xác minh tình hình thực tế việc nghiệm thu, bàn giao, tính sổ và xuất hóa đơn GTGT đối mang các hạng mục xây dựng, lắp đặt giữa Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP (Cienco8) mang những nhà thầu phụ.

Trường hợp, các nhà thầu phụ đã kê khai và nộp thuế toàn bộ đối sở hữu số tiền thuế GTGT tại các hóa đơn GTGT xuất sau điểm nghiệm thu, bàn giao các hạng mục, công trình; số tiền thuế GTGT tại các hóa đơn GTGT nêu trên là thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của Cienco8 thì Cục Thuế đô thị Hà Nội xử lý việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP (Cienco8) theo quy định.

Nhà thầu phụ bị xử phạt vi phạm hành chính đối mang hành vi lập hóa đơn ko đúng thời điểm theo quy định và tính tiền chậm nộp đối có việc chậm nộp tiền thuế theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế mang quan điểm để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét