Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi vay của cá nhân như thế nào?

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ LÃI TIỀN VAY CÁ NHÂN


thu tncn nam 2019

1. Cá nhân cho doanh nghiệp vay vốn phải chịu thuế gì?


Căn cứ pháp lý


  • Theo điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định các khoản thu nhập chịu thuế: “Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhâp cá nhân nhận được dưới các hình thức:Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền vay nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…”

++>>Kết luận: Nếu cá nhân cho doanh nghiệp vay tiền thì khoản tiền lãi mà cá nhân nhận được từ cho vay là khoản thu nhập chịu thuế TNCN

2. Điều kiện khi doanh nghiệp vay tiền của cá nhân

Vay vốn của cá nhân được coi là hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tránh tình trạng doanh nghiệp vay vốn tràn lan, không hiệu quả, thì luật thuế có quy định những điều kiện để doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý với khoản lãi tiền vay của cá nhân như sau:

  • Phải góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp (theo tiết 2.18, khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC)
  • Lãi suất không vượt quá 150 % mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm vay (theo tiết 2.17, khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC)
Ví dụ:

Ông A cho Công ty MPK vay số tiền 100.000.000 đồng, lãi suất hàng tháng là 1.4%, trong khi đó lãi suất do Ngân hàng NNVN công bố tại thời điểm vay là 0.8%.

Vậy số tiền Lãi vay được tính vào chi phí được trừ là: 100.000.000 * 0.8% * 150% = 1.200.000 đồng

Phần chi phí lãi vay bị loại trừ là: 100.000.000 * 1.4% – 1.200.000 = 200.000 đồng

  • Hợp đồng vay tiền của cá nhân
  • Chứng từ thanh toán (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 5% trên lãi tiền vay

3. Cách hạch toán thuế TNCN từ lãi tiền vay của cá nhân


  • Khi thu tiền của cá nhân cho vay

Nợ TK 111, 112: Số tiền cá nhân cho doanh nghiệp vay theo hợp đồng

Có TK 341.1: Vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn)


  • Hàng tháng (hoặc hàng quý) hoặc theo định kỳ trên hợp đồng, doanh nghiệp trả lãi vay cho cá nhân:
Nợ TK 635: Lãi tiền vay của cá nhân

Có TK 111, 112: Lãi tiền vay của cá nhân


  • Thu lại 5% thuế thu nhập từ lãi tiền vay của cá nhân
Nợ TK 111: thuế thu nhập cá nhân từ lãi tiền vay

Có TK 333.5: Số tiền thuế TNCN phải nộp tăng lên


  • Khi nộp tiền thuế TNCN này vào NSNN
Nợ TK 333.5

Có TK 111

Tìm hiểu thêm tại kiemtoancalico.com

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق